2015 సాంఘిక సంక్షేమ స్పాన్సర్‌షిప్ - ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ జోన్ స్విమ్మింగ్ అసోసియేషన్ తైవాన్ గోల్డెన్ గేట్ బీచ్ ఫీడింగ్ లువోవాన్ స్విమ్మింగ్ పోటీలో పాల్గొంటుంది

2015 సాంఘిక సంక్షేమ స్పాన్సర్‌షిప్ - ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ జోన్ స్విమ్మింగ్ అసోసియేషన్ తైవాన్ గోల్డెన్ గేట్ బీచ్ ఫీడింగ్ లువోవాన్ స్విమ్మింగ్ పోటీలో పాల్గొంటుంది

2019011155779785

2015 సాంఘిక సంక్షేమ స్పాన్సర్‌షిప్ - ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ జోన్ స్విమ్మింగ్ అసోసియేషన్ తైవాన్ గోల్డెన్ గేట్ బీచ్ ఫీడింగ్ లువోవాన్ స్విమ్మింగ్ పోటీలో పాల్గొంటుంది


పోస్ట్ సమయం: ఏప్రిల్ -01-2019